HJEM OM OSS BLOGG TRIPLETEX Kontakt oss

Hvordan gikk det i 2022 – og velkommen 2023

 

Det nærmer seg årsslutt og vi skal få det endelige svaret på hvordan 2022 ble for vår virksomhet.

Det er naturlig å se på regnskapet først. Det viser oss om vi nådde målene, budsjettet og kravene vi hadde satt for 2022.  

Nådde du målene dine for omsetningen i 2022? De aller fleste opplevde en kraftig kostnadsøkning, og det er ingen tvil om at vi står i en krevende tid for de aller fleste av oss. Både for bedrifter og privatpersoner. Hvordan ble bunnlinja?

Det er enda viktigere i krisetider at man følger nøye med på bedriftens økonomi. Nå som tallene for 2022 snart er klare, skal vi analysere dette og finne ut hva som var bra og hva som ikke fungerte. Hva tjente vi penger på, og hva tapte vi penger på. Dette er en viktig analyse for å kunne planlegge godt for neste år. Du har kanskje allerede satt opp et budsjett for 2023...

Continue Reading...
Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.