HJEM OM OSS BLOGG TRIPLETEX Kontakt oss

Hvordan gikk det i 2022 – og velkommen 2023

 

Det nærmer seg årsslutt og vi skal få det endelige svaret på hvordan 2022 ble for vår virksomhet.

Det er naturlig å se på regnskapet først. Det viser oss om vi nådde målene, budsjettet og kravene vi hadde satt for 2022.  

Nådde du målene dine for omsetningen i 2022? De aller fleste opplevde en kraftig kostnadsøkning, og det er ingen tvil om at vi står i en krevende tid for de aller fleste av oss. Både for bedrifter og privatpersoner. Hvordan ble bunnlinja?

Det er enda viktigere i krisetider at man følger nøye med på bedriftens økonomi. Nå som tallene for 2022 snart er klare, skal vi analysere dette og finne ut hva som var bra og hva som ikke fungerte. Hva tjente vi penger på, og hva tapte vi penger på. Dette er en viktig analyse for å kunne planlegge godt for neste år. Du har kanskje allerede satt opp et budsjett for 2023 (hvis ikke, så anbefaler jeg sterkt at du gjør det).

Det er mange måter å sette opp et budsjett på. Mange bruker fjorårets tall, og legger på en viss ønsket vekst. I år vil jeg oppfordre alle bedriftseiere og daglig ledere, og alle andre som er involvert i budsjettarbeid, til å heller se framover med et realistisk blikk.

Vi vet lite om hva som kommer i framtiden, det har de siste par årene lært oss på den harde måten. Men hvis vi setter oss ned og tenker på hva vi ønsker for 2023, og hvordan kan vi oppnå det, er sannsynligheten større for suksess.

Det finnes mange muligheter i krisetider. Noen er helt råe til å finne disse mulighetene. Det er mennesker som nekter å la seg stoppe. Som i tøffe tider tenker annerledes og kreativt. Hvordan kan vi øke inntektene våre.

Skal vi legge til eller ta bort noen varer eller tjenester. Dersom du har en bedrift med flere ansatte, spør medarbeiderne dine om de har noen idèer. Lytt til dem og ta det med i vurderingen. Kanskje det dukker opp noe helt genialt.

Snu og vend på kostnadene. Sjekk priser hos forskjellige leverandører.

Sett så opp budsjettet ditt for 2023. Realistisk, fornuftig i bunn, men med nye muligheter på toppen.

Vi heier på deg👏

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.