HJEM OM OSS BLOGG TRIPLETEX Kontakt oss

LØNN i eget aksjeselskap

 

Dersom selskapet ditt er din eneste jobb, eller en stor andel av din jobbhverdag, bør du tenkte på å kjøre lønn til deg selv. Noen tar ut en beskjeden lønn for å la det meste stå igjen i selskapet, men da er det noen fallgruver man kan havne i.

 

Dersom du blir syk og sykmeldt, vil din lønn danne grunnlag for beregning av sykepenger. Dersom du ikke har tatt ut noe særlig lønn, vil det heller ikke være særlig beregningsgrunnlag.

Det samme gjelder ved permittering, arbeidsledighet osv.

Det er også viktig å tenke på framtiden i form av pensjonssparing.

 

Dersom du skal begynne å lønne deg selv, eller kanskje til og med en ansatt eller to, er det noen praktiske ting du må tenke på:


Arbeidsavtale.

Dette må på plass, selv om det er kun du som jobber i eget aksjeselskap. 

 

Registrere selskapet i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret)

Dette gjøres via en samordnet registermelding i Altinn, hvor du må opplyse om at du skal ha ansatte.

 

Opprette skattetrekkskonto

Skattetrekkskonto er en sperret konto man setter inn medarbeiderens skatt ved lønnsutbetaling, og betaler dette inn til Kemneren annenhver måned.

 

Avlønningsmetode

Hva slags avlønningsmetode skal dere bruke? Fastlønn, timelønn, provisjon ol. 

 

Lønnssystem

Hvilket system skal du bruke. Vi anbefaler et som er integrert i ditt regnskapssystem

 

Elektronisk skattekort

Før lønnskjøring må du hente inn elektronisk skattekort på alle ansatte. Dette gjøres via lønnssystemet.  

 

A-melding

Det må sendes inn A-melding hver måned innen den 5. påfølgende måned

 

Arbeidsgiveravgift betales inn samtidig med de ansattes forskuddsskatt annenhver måned

 

Du må opprette OTP (obligatorisk tjenestepensjon) i banken eller hos forsikringsselskapet ditt. 

 

Reise, utlegg, kjøregodtgjørelse.

Vi anbefaler at du velger et regnskapssystem som har dette integrert i systemet. Det er viktig å sette seg inn reglene for dekning av reise, diett, kjøregodtgjørelse osv, og et godt system hjelper deg med det.

 

Fri bil

Dersom man har firmabil som man har anledning til å bruke privat, skal man skatte av dette. Det gjøres etter en sjablong-regel etter bilens verdi.

 

Personalrabatt og gaver i arbeidsforhold

Reglene for personalrabatt og gaver i arbeidsforhold ble endret igjen i 2021.  

Skattefri gave fra arbeidsgiver økte fra kr 2000 til kr 5000, og denne summen kan nå inkluderes i personalrabatten. Så om arbeidsgiver ikke gir gave til den ansatte, kan man få personalrabatt på 13000kr. Dersom arbeidsgiver gir gave på 2000kr, kan man få personalrabatt på inntil 11000kr osv.

 

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.