HJEM OM OSS BLOGG TRIPLETEX Kontakt oss

FERIEPENGER

Feriepenger

Det er snart tid for ferie og feriepenger. Feriepenger kan være en kilde til forvirring for mange. Hvorfor har noen 10,2% og noen 12%. Betales det skatt på feriepenger? Hvorfor trekkes den 5.ferieuka osv. Vi som regnskapsførere får mange spørsmål om dette hvert år. Om du er en av de som lurer på noe, håper jeg å gjøre deg litt klokere på emnet med denne artikkelen.

 

Hva er feriepenger?

Feriepenger skal dekke manglende inntekt når du tar ut ferie. Vi skal ha lønn når vi er på jobb, men ikke når vi har ferie. Feriepenger opptjenes året før. Selv om du ikke jobbet i bedriften forrige år, kan du likevel ha krav på ferie, men ikke feriepenger.

Feriepenger skal beregnes av det som kalles arbeidsvederlag, dvs lønn og annet du får utbetalt for å utføre arbeidet ditt. Bonus og provisjon, som er et direkte resultat av arbeidsinnsats skal det også beregnes feriepenger av. Det beregnes ikke feriepenger av reise og kost ol, og heller ikke av feriepenger.

 

Hvor mye får du i feriepenger?

Ferieloven sier at man skal ha 10,2% (12,5% for de over 60år) når man har ferie i 4 uker og 1 dag (21 virkedager). Dersom man har 5 uker ferie (tariff- / avtalefestet) skal man ha 12% (14,3%) feriepenger.

For de over 60 år har man krav på ei ekstra ferieuke.

 

Når skal feriepengene betales ut?

Feriepenger skal betales ut når man skal ha ferie. Det er likevel vanlig at bedriften betaler ut feriepenger til alle medarbeiderne siste måned før ordinær ferieavvikling.

Det er ikke lov å inkludere feriepenger i lønna eller betale ut feriepenger løpende gjennom året, eks sammen med ordinær lønn.

 

Hvorfor trekkes den 5.ferieuken av feriepengene?

De aller fleste bedrifter betaler ut feriepengene til alle medarbeiderne på samme tidspunkt uavhengig av når arbeidstaker skal ta ut ferie. Dersom bedriften velger å betale ut feriepenger til alle ansatte eks i juni, vil de ikke få lønn i juni.  Men det er ikke nok å kun trekke en måned når man har 5 uker ferie. Derfor trekkes den 5. ferieuka av feriepengene, slik at medarbeiderne får ordinær lønn når de tar ut ferie.

Noen bedrifter velger å betale ut feriepenger uten trekk, og heller trekke de ansatte i lønn når de faktisk tar ut ferie.

 

Skal det betales skatt av feriepengene?

JA!

Feriepenger er TREKKFRIE, ikke skattefrie.

Det er slik at når ditt skattekort blir produsert, blir det estimert et beløp du skal betale inn i skatt. Dette beløpet blir så delt på 10,5 mndr. Det er fordi man ikke TREKKER skatt av feriepengene (og den halve måneden er pga halv skatt i desember).

Men du skal betale skatt av alt du tjener det aktuelle året. Også feriepengene.

 

Dersom du slutter i jobben og du skal få utbetalt sluttvederlag, vil bedriften være pålagt å trekke skatt av feriepengene som er opptjent inneværende år, nettopp fordi denne utbetaling ikke ligger inne i beregningen av hvor mye du skal trekkes i skatt gjennom året.

 

Hva om ferie ikke blir avviklet?

Det er arbeidsgiver og arbeidstakers plikt til å sørge for at ferien blir avviklet. Dersom det likevel ikke blir sånn, skal feriedagene overføres til neste år (maks 12 virkedager). Det er ikke lov til å betale ut lønn for feriedager som ikke er avviklet. Ferieloven sier at ferie skal tas ut i feriedager. De eneste tilfellene det er lov å betale ut for ikke avviklet ferie er dersom arbeidsforholdet avsluttes.

 

God ferie!

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.